Η ΔΙΕΔΡΟΣ Α.Ε. είναι εταιρεία τεχνικών και οικονομικών μελετών ως και ανάπτυξης προγραμμάτων πληροφορικής. Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1978 με την επωνυμία "ΕΡΓΟΤΕΧ ΟΕ" και έδρα την Αθήνα Μεσογείων 2 - 4 (Πύργος Αθηνών). Αρχικός πυρήνας της ήταν το Γραφείο Μελετών Ι. Λιάκος (σε λειτουργία από το 1974).

Το 1988 μετετράπη σε ΑΕ (ΦΕΚ 2545/20.7.1988) με την επωνυμία :
Dr ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Σ' αυτήν εντάχθηκε σημαντικός αριθμός στελεχών, που διατηρούσαν μελετητικά γραφεία, των οποίων οι δραστηριότητες μεταφέρθηκαν στην εταιρεία. Η εταιρεία σχεδιάστηκε με κριτήριο τις σύγχρονες απαιτήσεις, ώστε να είναι ανταγωνιστική στην Ευρωπαϊκή Αγορά.

Με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας (Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29.5.1994) μετετράπη η επωνυμία της εταιρείας σε :
ΔΙΕΔΡΟΣ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η ΔΙΕΔΡΟΣ Α.Ε. έχει έδρα στον Δήμο Αθηνών, στην οδό Χατζηκώστα 11.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ     |     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ     |     ΔΥΝΑΜΙΚΟ     |     ΕΡΓΑ     |     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΙΕΔΡΟΣ ΑΕ - Χατζηκώστα 11 - 11521 Αθήνα - Τηλ.: 210 6436581 - Fax: 210 6410198
ΕΤΑΙΡΕΙΑ    |    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    |    ΔΥΝΑΜΙΚΟ    |    ΕΡΓΑ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    |    ΛΙΑΚΟΣ ΑΤΕ