Η ΔΙΕΔΡΟΣ Α.Ε. εκπονεί μελέτες με την ευρεία έννοια του όρου, δηλαδή ασχολείται με παροχή υπηρεσιών :

 • Συμβούλου (consulting)
 • Τεχνικές μελέτες (Engineering)
 • Σχεδιασμό (Design)
 • Ανάπτυξη διαδικασιών (process development)

Σήμερα η πολυετής μελετητική ενασχόληση και η πλαισίωση από ένα σύνολο εξειδικευμένων συνεργατών, αποτελεί μία δυναμική ομάδα ικανή να καλύψει όλο τον κύκλο των Τεχνικών Έργων με την υψηλή εκείνη ποιότητα που εξασφαλίζει τόσο την τεχνική πληρότητα όσο και την οικονομικότητα των έργων που αναλαμβάνει. Η εταιρεία απευθύνεται στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για θέματα ερευνητικά (βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας), μελετητικά και κατασκευαστικά.

Αναλυτικότερα οι συνεργάτες του γραφείου με την εξειδίκευση και την πείρα καλύπτουν υπεύθυνα τους τομείς:

 • Αρχιτεκτονικές Μελέτες
 • Οικονομικές μελέτες
 • Στατικές μελέτες
 • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
 • Μελέτες συγκοινωνιακών έργων
 • Υδραυλικά έργα
 • Βιομηχανικές μελέτες
 • Περιβαλλοντική μηχανική
 • Η εταιρεία αναλαμβάνει επίσης υπηρεσίες συμβούλου, επιβλέψεις και συντονισμό τεχνικών έργων καθώς και πραγματογνωμοσύνες

Παράλληλα η εταιρεία διαθέτει μετόχους και μονίμους συνεργάτες και μπορεί με τις συνεργασίες αυτές να παράσχει υπηρεσίες σε πλήθος μελετών, σύμφωνα με την ειδικότητά τους και την εξαιρετικά σημαντική εμπειρία τους σε ειδικά θέματα.


ΕΤΑΙΡΕΙΑ     |     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ     |     ΔΥΝΑΜΙΚΟ     |     ΕΡΓΑ     |     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΙΕΔΡΟΣ ΑΕ - Χατζηκώστα 11 - 11521 Αθήνα - Τηλ.: 210 6436581 - Fax: 210 6410198
ΕΤΑΙΡΕΙΑ    |    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    |    ΔΥΝΑΜΙΚΟ    |    ΕΡΓΑ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    |    ΛΙΑΚΟΣ ΑΤΕ