Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τους :

Χρίστος Λιάκος, Πολιτικός μηχανικός, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.
Ιωάννης Λιάκος, Dr Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, μέλος του ΔΣ της εταιρείας.
Ελένη Λιάκου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, μέλος του ΔΣ της εταιρείας.

Η εταιρεία απασχολεί

5 Μηχανολόγους Μηχανικούς
5 Αρχιτέκτονες Μηχανικούς
4 Πολιτικούς Μηχανικούς
5 Σχεδιαστές
1 Γραμματέα


ΕΤΑΙΡΕΙΑ     |     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ     |     ΔΥΝΑΜΙΚΟ     |     ΕΡΓΑ     |     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΙΕΔΡΟΣ ΑΕ - Χατζηκώστα 11 - 11521 Αθήνα - Τηλ.: 210 6436581 - Fax: 210 6410198
ΕΤΑΙΡΕΙΑ    |    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    |    ΔΥΝΑΜΙΚΟ    |    ΕΡΓΑ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    |    ΛΙΑΚΟΣ ΑΤΕ