Η εταιρεία είναι κάτοχος των παρακάτω πτυχίων μελετών

  • Κατηγορία 06, Αρχιτεκτονικές Mελέτες Kτιριακών Eργων : E' Τάξης

  • Κατηγορία 07, Ειδικές Aρχιτεκτονικές Mελέτες : E' Τάξης

  • Κατηγορία 08, Στατικές Μελέτες : Β' Τάξης

  • Κατηγορία 09, H/M Μελέτες : Ε' Τάξης

  • Κατηγορία 10, Μελέτες Συγκοινωνιακών Eργων : Β' Τάξης

  • Κατηγορία 13, Μελέτες Υδραυλικών Eργων : Γ' Τάξης

  • Κατηγορία 14, Μελέτες Ενεργειακές : Β' Τάξης

  • Κατηγορία 15, Μελέτες Βιομηχανιών : Β' Τάξης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ     |     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ     |     ΔΥΝΑΜΙΚΟ     |     ΕΡΓΑ     |     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΙΕΔΡΟΣ ΑΕ - Χατζηκώστα 11 - 11521 Αθήνα - Τηλ.: 210 6436581 - Fax: 210 6410198
ΕΤΑΙΡΕΙΑ    |    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    |    ΔΥΝΑΜΙΚΟ    |    ΕΡΓΑ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    |    ΛΙΑΚΟΣ ΑΤΕ