ΛΙΑΚΟΣ ΑΤΕ - Χατζηκώστα 11 - 11521 Αθήνα - Τηλ.: 210 6436581 - Fax: 210 6410198